توضیح زیرمجموعه "فارس" درباره رای دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت فجر انرژی خلیج فارس که در جریان معاملات سه شنبه با افت اندک قیمت سهام روبرو بوده از رای دیوان عدالت اداری مبنی برابطال بخشنامه مالیاتی خبر داد.

براین اساس، علی زال خانی مدیرعامل "بفجر" اعلام کرد: به موجب دادنامه  28 اردیبهشت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه  31 اردیبهشت سال 98 هیأت وزیران و بخشنامه یکم خرداد سال 98 سازمان مالیاتی که صرفاً آن دسته از شرکت های صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌ گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا 29 اسفند سال 89 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه هستند،ابطال شده است.

با توجه به رأی مذکور به نظر می رسد این شرکت که قبل از قانون پنجساله پنجم توسعه و 29 اسفند سال 89 معاف بوده، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است لیکن قطعیت این موضوع منوط به تأیید اداره امور مالیاتی شهرستان ماهشهر است.

از طرفی محاسبه و اعلام اثرات سود و زیانی رأی دیوان منوط به ابلاغ رأی سازمان مالیاتی به ادارات مالیاتی مربوطه و اعمال آن در پرونده‌های مالیاتی شرکت است که به محض تحقق از طریق سامانه کدال اطلاع‌ رسانی خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام