قرارداد خرید ملک ۵۲۸۶۰ متری شرکت حاضر در بازار پایه فسخ شد + علت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت شوکوپارس از فسخ قرارداد 1.7 میلیارد تومانی خرید شش دانگ پلاک ثبتی به مساحت 52860 متر مربع واقع در بخش 14 قزوین با شرکت نالیمان به علت عدم انجام تعهدات قراردادی خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.

براین اساس، "غشوکو" اعلام کرد: قرارداد 1.75 میلیارد تومانی خرید شش دانگ پلاک ثبتی شماره 656 و 829 از فرعی 28 از اصلی جمعاً به مساحت 52860 متر مربع واقع در بخش 14 قزوین با شرکت نالیمان به علت عدم انجام تعهدات قراردادی از جمله عدم تحویل موضوع مورد معامله در زمان توافق شده، فسخ شد.

بنابراین گزارش، شرکت شوکوپارس با سرمایه 14.5 میلیارد تومانی در تابلو زرد بازار پایه حضور دارد و شرکت صنعتی مینو 55.4 درصد سهام آن را در اختیار دارد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام