تصویب افزایش سرمایه ۵۲۸ درصدی شرکت بورسی از تجدید ارزیابی دارایی ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده شرکت نیرو ترانس ظهر با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 88.1 درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 528 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رسید.

براین اساس، "بنیرو" به منظور ساختار مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، سرمایه فعلی را از 150 به 941.8 میلیارد تومان رساند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام