شفاف سازی شرکت فرابورسی درباره ارزش واقعی بلوک ۲۰ درصدی "حآفرین"

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ریل پرداز سیر با اشاره به خرید 100 درصد سهام شرکت غیر بورسی به عنوان مالک بلوک 20 درصدی سهم تازه وارد از ارزش واقعی آن پس از عرضه اولیه خبر داد و با توقف یک ساعته نماد، آماده بازگشت به تابلو معاملات شد.

براین اساس، "حریل" اعلام کرد: شرکت ریل پرداز سیر در سال 98 اقدام به خرید 100 درصد سهام شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی مالک بلوک 20 درصدی سهام ریل پرداز نوآفرین به قیمت 131 میلیارد تومان کرد. بهای تمام شده سهام "حآفرین" در آن قرارداد معادل 85 تومان بود.

16 شهریور عرضه اولیه سهام ریل پرداز نوآفرین به قیمت پایه هر سهم 3333 ریال توسط فرابورس آگهی و 22 شهریور سهام مذکور به مبلغ 3333 ریال کشف قیمت شد. ارزش کارشناسی سهام مذکور در آگهی فوق معادل 5402 ریال برای هر سهم درج شده است.

لذا در حال حاضر ارزش واقعی بلوک 20 درصدی سهام "حآفرین" معادل 494.6 میلیارد تومان بوده که به معنای حداقل افزایش 363.5 میلیارد تومانی در ارزش دارایی شرکت تدبیر روشن تجارت است.

در صورت واگذاری این سهام طی دوره مالی سال 1400 سود ناشی از این واگذاری متعاقباً در صورت های مالی دو شرکت تدبیر روشن تجارت و ریل پرداز سیر نیز شناسایی خواهد شد. ضمناً خریداران سهام در روز عرضه اولیه نماد "حآفرین" به تعداد تخصیص داده شده در آن روز دارای اختیار فروش تبعی این سهام هستند.