رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آخرین تغییر و تحولات مدیریتی در سازمان بورس نشان می دهد، جعفر سلطانی با حکم مصطفی بهشتی سرشت معاون اجرایی و عضو هیات مدیره این سازمان به عنوان رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس منصوب شد.

بنابراین گزارش، جعفر سلطانی قبل از این به عنوان سرپرست این  اداره مشغول به فعالیت بود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام