هلدینگ دارویی پیشنهاد افزایش سرمایه از سه محل داد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری البرز از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 60 درصدی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته ها خبر داد.

براین اساس، "والبر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 840 به 1.35 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این هلدینگ دارویی حاضر در بازار اول معاملات بورس از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ، سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال می شود تا قادر به مشارکت در افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام