سهم بازار پایه ای پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی داد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت اشتاد ایران از برنامه افزایش سرمایه 125 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

براین اساس، "تشتاد" د رنظر دارد سرمایه فعلی را از 90.2 به 203.4 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir

انتهای پیام