سه شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۶۰، ۱۵۰ و ۷۵ درصدی دادند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه شرکت آهن و فولاد ارفع، شیشه همدان و آلومراد به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 150، 160 و 75 درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر دادند.

بر این اساس، "ارفع" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 1.2 به 3 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به منظور جبران مخارج گذشته ، تامین مخارج باقیمانده طرح های در دست اجرا و تامین سرمایه در گردش اعمال خواهد شد.

همچنین "کهمدا" درصدد است سرمایه فعلی را از 288 به 750 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی جهت جلوگیری از خروج وجه نقد و بهره مندی از معافیت مالیاتی صرف خواهد شد.

در این میان ، "فمراد" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 20 به 35 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت های مالی اعمال خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام