شرط معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی / لایحه بودجه مطلوب نیست اما...

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شمس الدین حسینی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 1402 ایده آل و مطلوب نیست، گفت: نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن جمیع جهات و برخی معیارها لایحه بودجه را قابل قبول ارزیابی و به همین دلیل به کلیات رای مثبت دادند. بررسی‌ها حکایت از این دارد منابع مورد پیش‌بینی در لایحه قابل وصول و تحقق است.

وی افزود: مخارج در بخش جاری و بازپرداخت بدهی‌ها یا اوراق از سوی دولت یک امر اجتناب ناپذیر است. بودجه بخش عمرانی 26 درصد رشد نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت سرمایه گذاری رشد پائینی است اما برخی نوآوری در ابزارهای تامین مالی مثل اوراق، مولدسازی اموال و موارد دیگر در لایحه مزبور لحاظ شده که می‌تواند کمک کند بیشتر از 368 هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام داد.

حسینی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود کسری ترازهای عملیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری کمتر باشد. مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده از 20 به 18 درصد کاهش خواهد یافت. اگر شرکت‌های بورسی سود را توزیع نکرده و سرمایه گذاری کنند طبق لایحه بودجه، مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.

وی اضافه کرد: در لایحه بودجه سعی شده با استفاده از اوراق مالی، اوراق بازخرید یا ریپو نقدینگی در جامعه مدیریت شود. اهتمام دولت بر این است هزینه تسهیلات تکلیفی افزایش پیدا نکند و به تثبیت و ثبات اقتصادی هم توجه شده است.