نرخ دیه سال آینده ۵۰ درصد بیشتر شد و به ۹۰۰ میلیون تومان رسید

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسنی اژه ای با اشاره به به بررسیهای به عمل آمده طی بخشنامه ای به تمام واحدهای قضایی و دادسراها در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات، مصوب سال ۹۲، قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام سال  آینده را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

براساس این گزارش، قیمت دیه کامل در سال جاری برای ماه های غیر حرام ۰۰۶ میلیون تومان و دیه ماه های حرام شامل محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه، ۰۰۸ میلیون تومان است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام