مالک حقوقی "ثمسکن" آماده عرضه بلوک ۱۳.۵۹ درصدی سهام شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات علاوه بر برنامه عرضه بلوک 4.9 درصدی سهام بانک صادرات درصدد است 13.59 درصد از سهام گروه سرمایه گذاری مسکن را بطور نقد یا شرایطی روانه میز فروش کند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری خارج شود.

بر اساس این گزارش، مقرر شده بیش از 856.6 میلیون سهم "ثمسکن" چهارشنبه 7 تیر از طریق کارگزاری بانک صادرات عرضه شود. در میان واگذاری قیمت پایه هر سهم 1300 تومان ( 1.6 برابر قیمت فعلی تابلو) و ارزش کل معامله 1.1 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

خریدار درصورت تمایل به خرید نقدی موظف است کل مبلغ مورد معامله را ظرف مدت حداکثر دو روز کاری از زمان مشخص شدن برنده مزایده پرداخت کند. درصورت خرید شرایطی باید 50 درصد از ارزش کل معامله، نقدی ظرف مدت 14 روز کاری پس از مشخص شدن برنده رقابت و الباقی 50 درصد دیگر پس از قطعیت معامله در بورس در قالب یک فقره چک بدون بهره پرداخت شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام