گزارش وزارت صنعت‌ از دلایل نارضایتی خریداران محصولات ایران خودرو و سایپا

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت صنعت در بخشی از گزارش تحول صنعت خودرو به میزان رضایت و دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان از محصولات خودروسازان پرداخت و اعلام کرد: حدود ۷۷ و ۶۴.۵ درصد از مشتریان ایران‌ خودرو و سایپا از خرید سال گذشته محصولات رضایت داشتند.

بر اساس این گزارش، بیشترین نارضایتی خریداران محصولات ایران‌ خودرو مربوط به تاخیر در تحویل خودرو بود و ۳. ۵ درصد از مصرف‌کنندگان نیسان نیز به علت تاخیر شاکی بودند.

عدم تحویل کامل مدارک در رتبه بعدی علل نارضایتی این دست از مشتریان قرار دارد که ۵ درصد از کل تحویل را تخصیص داده است. ۵. ۱درصد از خریداران محصولات ایران‌خودرو نیز معتقد بودند، خودرو در زمان تحویل به آنها کثیف بوده و ۳. ۱درصد نیز اعلام کردند برخورد نامناسبی با آنها انجام شد.

۹. ۰درصد از کل مشتریان ایران‌خودرو از قیمت خرید ناراضی بودند. ۴. ۰درصد نیز اعلام کردند زمان تحویل در نمایندگی طولانی بوده و به همین میزان از مشتریان نیز از عدم مطابقت خودرو تحویلی با خودرو ثبت‌نامی شکایت داشتند.

نامناسب بودن نحوه آموزش، عدم‌تحویل متعلقات و طولانی‌مدت بودن زمان ثبت‌نام، رده‌های بعدی علل نارضایتی مشتریان ایران‌خودرو با به ترتیب ۳. ۰، ۲. ۰ و ۲. ۰درصد هستند. ۱. ۰درصد از خریداران محصولات ایران‌خودرو نیز اعتقاد داشتند خودرو در زمان تحویل به آنها صفر کیلومتر نبود.

چند آمار از سایپا

مشتریان سایپا نیز بیش از هر مورد دیگری از تاخیر در تحویل خودرو شکایت داشتند که درصد نارضایتی به این علت تقریبا دو برابر ایران‌ خودرو و حدود ۳. ۲۰ درصد و ایراد خودرو در زمان تحویل نیز ۳. ۸ درصد بود. عدم تحویل کامل مدارک، برخورد نامناسب و نارضایتی از هزینه پرداختی در رده‌های بعدی قرار دارند که به ترتیب ۸. ۴، ۶. ۲ و ۵. ۲ درصد را اختصاص دادند.

۹. ۱ درصد از خریداران محصولات سایپا معتقدند خودرو در زمان تحویل کثیف بوده و ۱. ۱ درصد از عدم تحویل متعلقات و یک درصد نیز از عدم تطبیق خودرو ثبت‌نامی ناراضی بودند. نامناسب بودن نحوه آموزش و طولانی بودن مدت ثبت‌نام نیز علل بعدی نارضایتی بودند. ۲. ۰ از خریداران هم اعلام کردند زمان تحویل خودرو، باک بنزین خالی بود. ۲. ۰ درصد هم از صفر کیلومتر نبودن خودرو ، گلایه داشتند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام