معاون اجرایی رئیسی گزارشگر آمار فروش نفت و مدعی افزایش دو برابری شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن منصوری با اشاره به اینکه امروزه ایران علاوه بر مصرف داخلی توان فروش تمام تولیدات در حوزه نفت را دارد، گفت: فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت به بیش از یک میلیون بشکه رسیده است.

براساس این گزارش، آمار فروش تاکنون توسط وزارت نفت یا مسئولان مرتبط با وزارت نفت و ... اعلام می شد اما از قرار معلوم از این پس باید منتظر گزارش های معاون اجرایی از این حوزه بود!

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام