افزایش سرمایه ۱۹ درصدی "همراه" از محل سود انباشته تصویب شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران صبح با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و با حضور 91 درصد سهامداران در محل شرکت برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 19 درصدی از محل سود انباشته تصویب شد.

بر اساس این گزارش، "همراه" به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی، سرمایه فعلی را از 7.5 به 8.9 هزار میلیارد تومان رساند. مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از 8.9 به 11.5 هزار میلیارد تومان معادل 29 درصد از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کرد تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

همچنین تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفت.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام