فهرست ۱۴۲ نماد بورسی مشمول انتقال با تنزل "خودرو، خساپا" و چند نماد دیگر

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت بورس با توجه به اصلاحات دستورالعمل پذیرش و ضرورت انتقال نمادها در بازارها و تابلوها، فهرست شرکت‌های مشمول انتقال از 25 بهمن را به شرح جداول ذیل اعلام کرد.

ارتقا از تابلوی فرعی به اصلی بازار اول

ارتقا از بازار دوم به تابلو فرعی بازار اول

تنزل از تابلو اصلی به تابلو فرعی بازار اول

تنزل از تابلو فرعی بازار اول به تابلو اصلی بازار دوم

تنزل از تابلو اصلی به تابلو فرعی بازار دوم

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام