بدهی ۱۸۸.۴ میلیارد تومانی شرکت غذایی به بانک دولتی تسویه شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت مارگارین که از 5 دی با عدم رفع ابهام تا دیروز مشمول تعلیق نماد بوده از تسویه بدهی 188.4 میلیارد تومانی به بانک ملی توسط توسعه صنایع بهشهر و تهاتر آن با واگذاری املاک به شرکت ساختمانی بهشهر خبر داد.

بر اساس این گزارش، "غمارگ" اعلام کرد: با توجه به بدهی شرکت به بانک ملی بابت تفاوت نرخ کلزاکاران موضوع بند 5 گزارش حسابرسی دوره مالی 6 ماهه منتهی به خرداد و عدم توانائی بازپرداخت تعهدات توسط این شرکت و جلسات مکرر برگزار شده با بانک ملی و به منظور اجتناب از ریسک قفل شدن شرکت در رابطه با معوقات بانکی به دلیل مشکلات تامین مالی مارگارین و با درخواست این شرکت و تصویب هیات مدیره توسعه صنایع بهشهر طی صورت جلسه 7 آذر، تعهدات شرکت مارگارین به بانک ملی به مبلغ 188.4 میلیارد تومان توسط توسعه صنایع بهشهر ایفا شد.

به منظور تعیین شیوه تسویه حساب بدهی شرکت مارگارین به توسعه صنایع بهشهر بابت ایفای تعهدات انجام شده، راهکارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به محدودیت مالی مارگارین و از آنجا که سهل البیع ترین دارائی شرکت، زمین های پیشنهادی است در راستای مولدسازی دارائی ها، مقرر شد نظر به مالکیت 100 درصدی شرکت توسعه صنایع بهشهر در شرکت ساختمانی بهشهر و از آنجا که متولی املاک مجموعه این شرکت است، توافق شد از محل مطالبات شرکت توسعه صنایع بهشهر از مارگارین ، املاکی به شرکت ساختمانی بهشهر منتقل و تسویه حساب صورت پذیرد. شیوه تسویه مطالبات شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت ساختمانی متعاقبا بر اساس توافقات دو شرکت تعیین خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام