کاهش تولید میدان گازی پارس جنوبی از سال آینده شروع خواهد شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، منصور دفتریان با اشاره به اندازه بسیار بزرگتر میدان گازی پارس جنوبی نسبت به سایر مخازن گازی و تامین بیش از 70 درصد گاز ایران، اعلام کرد: توسعه این میدان هنوز تمام نشده ولی در شرف کاهش تولید بوده و طبق گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از این به بعد  کاهش تولید در پارس جنوبی رخ خواهد داد.

طی 20 سال گذشته با توسعه فاز‌های میدان پارس جنوبی، سالانه بطور متوسط بیش از 5 درصد افزایش تولید رخ داده ولی متاسفانه رشد مصرف بیشتر از رشد تولید بود و با وجود رشد پایدار تولید، همیشه در مقاطع سرد سال، مجبور گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع ارزآور کاهش یافته است.

حداکثر گاز تولیدی طبق بررسی‌ شرکت ملی نفت در سال 1418 با ادامه شرایط فعلی، 400 میلیون مترمکعب در روز بوده و در صورت عدم اجرای طرح فشار افزایی میدان پارس جنوبی این مقدار به 200 میلیون متر مکعب در روز کاهش می‌یابد. بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت و با فرض کاهش رشد مصرف از 6 به 3 درصد  باز هم در سال 1418 روزانهبه  هزار و 500 میلیون مترمکعب گاز در چهار ماه سرد سال نیاز خواهد بود.

اُفت تولید میدان گازی پارس جنوبی از سال آینده آغاز می‌شود، اما شروع این روند، ملموس است.

اندازه مخزن پارس جنوبی به حدی معنی دار است که بدون آن و با وجود توسعه تمام مخازن گازی شناخته شده، تولید 200 میلیون مترمکعب گاز در سال 1418 به 550 میلیون مترمکعب می‌رسد. یعنی در این حالت فرضی نیز تولید حدود یک سوم­ گاز مورد نیاز در زمستان خواهد بود. درآمد‌های دولت هم به اندازه‌ای نیست که بتوان برای توسعه همه این مخازن سرمایه گذاری کرد و شرکت‌های خارجی هم در این شرایط، سرمایه گذاری نمی‌کنند.

انتهای پیام