طی سال گذشته:
بانک‌های بورسی و دولتی ۵.۶ هزار هزار میلیارد تومان وام دادند/ رشد ۲۴.۷ درصدی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماه سال گذشته، ۵.۶ هزار هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه قبل، ۲۴.۷ درصد افزایش داشت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵.۶ هزار هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۴.۷ درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات پرداختی ۴.۶ هزار هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱.۰۳ هزار هزار میلیارد تومان معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق داشت.

بر اساس اغین گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی ۳.۵ هزار هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار و در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار)، ۴۳۱.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴۱.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی جهت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۱.۳۷ هزار هزار میلیارد تومان بود که حاکی از تخصیص ۳۹ درصد از منابع به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی است. از ۱.۶۷ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲ درصد در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شد که بیانگر اولویت‌دهی به تأمین منابع این بخش توسط بانک‌ها است.

از کل تسهیلات پرداختی ۱.۳ هزار هزار میلیارد تومان معادل ۲۳.۳ درصد به اعطای تسهیلات خرد تعلق داشت. همچنین ۱۰۳.۲ هزار میلیارد تومان در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفت که با احتساب آن کل تسهیلات پرداختی خرد ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸.۳ به ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.