درباره سفرهایی حوزه سیاسی طی چند روز اخیر، پیش‌بینی‌های متفاوتی (خوش بینانه و بدبینانه) وجود دارد. بر این اساس به‌ دلیل اینکه قابلیت پیش‌ بینی فضا مقداری کمتر از گذشته می‌شود، برخی از سهامداران تصمیم می‌گیرند اقدام به‌شناسایی سود کنند. بنابراین در ابتدای امر، چنین عاملی باعث می‌شود میزان عرضه‌کنندگان بیشتر از تقاضاکنندگان شود.

در چنین زمانی ، ادامه رفتار هیجانی سبب می‌شود برخی سرمایه‌گذاران بدون هیچ گونه منطق معاملاتی و به صرف اینکه فقط بازار منفی شده شروع به‌ عرضه سهام کنند که می تواند منجر به‌ تشدید جوی هیجانی شود.

درباره سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌ ایران دو دسته تفکر وجود دارد. برخی از سرمایه‌گذاران این سفر را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند و خوشبین هستند و معتقدند این سفر پیش‌ زمینه توافق خواهد بود و برخی دیگر هم بدبین هستند.

انتهای پیام